Kuidas soojuspump töötab

Soojuspumba ülesandeks on temperatuuri reguleerimine.

Nii soe, jahe kui külm õhk sisaldab endas energiat. Õhksoojuspumba abil on võimalik seda energiat kasutusele võtta ja kanda üle energiat näitest õuest tuppa, pakkudes kütet.

Soojuspump on sarnane külmkapile

Nii nagu külmkapi torud muutuvad soojaks külmkapi sisu jahutades, soojendab soojuspump tubasid jahutades õues olevat õhku.

Soojuspumbad koosnevad kolmest osast - siseosa, välisosa ja külmaine. Külmaine kannab soojust edasi ühelt osalt teisele.

Soojuspump võimaldab:

  • Tavaliselt 35-60% madalamaid soojakulusid
  • Paremat sisekliimat
  • Ühtlasemat sisetemperatuuri
  • Õhufiltreerimist
  • Jahutamist suvisel ajal

Soojuspumpaga hoiad kokku

Ligikaudu 60% kogu energia tarbimisest ühepereelamus kulub ruumide kütmisele. Vee soojendamisele kulub 15% ja ülejäänud 25% kulub valgustusele, toidu valmistamisele ja kodumasinatele.

Kuni 60% soojakuludest saab säästa soojuspumbaga. Tuleviku energia hinnad tõusevad ja see on kõige tulusam installatsioon.

Tavaline kodus kasutatav soojuspump suudab võtta välisõhust soojust kuni välistemperatuurini -15°C. Madalamatel temperatuuridel on soojuspump vähem efektiivne, kuid on olemas spetsiaalseid soojuspumpasid, mis saavad selliste temperatuuride puhul hästi hakkama.